Script support IE Browser

Mankala oyunlarının Dünya üzerinde oynanan yüzlerce varyasyonu var. Bu varyasyonlardan bir çoğu sadece isim olarak farklılık gösteriyor. Kurallar ve oyun malzemesi olarak birbiriyle aynı olan bir çok varyasyon var. İki komşu ülkede aynı kurallar ve oyun malzemesi açısından aynı varyasyon oynanırken farklı isimlerle anılabiliyor ve bu sebepten farklı varyasyon olarak değerlendirilebiliyor. 

Oynandığı coğrafyanın genişliği ve oyuncu populasyonu göz önünde bulundurulduğunda varyasyonların sayısı ciddi oranda azalmaktadır. Belli başlı varyasyonlar olarak Bao, Kalah, Oware, Dokuz Kumalak (Dokuz Korgool) ve Mangala (Türk Mankalası) gösterebiliriz. 

Varyasyonlar ile gerekli bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. (Mangala -Türk Mankalası- ile ilgili bilgi Mangala makalesinde verildiği için burada tekrar yer verilmeyecektir.)

Bao

 

Doğu Afrika'nın büyük bir bölümünde oynanan mankala türüdür. Satır sayısı ve oyun yapısı bakımından Türk Mankalasından ciddi farklılıklar gösterir.

 

Kalah

 

 

Zaman içerisinde en geniş kabul görmüş ve üzerinde ciddi bilimsel çalışmalar yapılmış ticari versiyonlardan biridir. (6x3), (6x4), (6x5), (6x6) versiyonları vardır. Türk Mankalasından esinlenen bazı kurallara sahiptir.

 

 

Oware

 

 Afrika kökenli bir diğer mankala türüdür. Afrika kıtasından diğer kıtalara göç eden kişiler nedeniyle en geniş coğrafyada oynan oyun diyebiliriz.

 

Dokuz Kumalak

 

 Araştırmalara göre mankala oyunlarının atası diyebileceğimiz Orta Asya kökenli mankala türüdür. Türk Mankalasının kökenini oluşturmaktadır.  

 

Das Bohnenspiel

 

 

 

Almanların oynadığı mankala türüdür. Dünya'da fasülye oyunu olarak da bilinir.